top of page

מערכת טיהור מים תת כיורית 

ארבעה שלבים

מערכת תת-כיורית לסינון מי השתייה

המערכת כוללת ברז מזיגה וארבעה סננים

סנן מיקרוני המסנן חול חלודה חלקיקים מוצקים במים 

שני סנני בלוק פחם המסלקים  כלור, דטרגנטים  וחומר ביולוגי

סנן קו להשבחת טעם המים ולסילוק ריחות וטעמי לוואי

ניתנת להתקנה מתחת לכל כיור ביתי וכמעט שלא תופסת

מקום

ללא צורך בחשמל

ניתנת לשימוש בשבת ללא חשש

חיבור ישיר לקו המים

החלפת סננים: אחת לשנה לפחות

ש"ח
ש"ח
: להזמנה
התקנה בבית הלקוח - 290 ש"ח
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
bottom of page