top of page

מערכות עסקיות למזיגת סודה ומים קרים

ברז קוברה - 3 פיות - 2.jpg
IMG_20190915_125005.jpg

מערכת סודה ומים קרים - תת כיורית

מערכת מים קרים ו/או סודה ומטוהרים להתקנה מתחת לכיור

המערכת מיועדת בעיקרה למשרדים / אולמות ארועים / חדרי אוכל /מטבחונים

 

מים מוגזים / סודה  או מים קרים לשתיה לרוויה

ברזי סודה יוקרתיים

המים מפולטרים ע"י זוג סננים -סנן משקעים וסנן פחם פעיל מוצק

לסינון מלא של המים והסודה

תוצרת כחול לבן

 

הערות

המערכות באות בהספקים שונים - המחיר הוא בהתאם להספק הנדרש

 ההתקנה דורשת מקור חשמל תקין ומקור מים תקין

ההתקנה דורשת נקודת ניקוז לניקוז העודפים המהמערכת

להספקת סודה נדרש מיכל דו תחמוצת הפחמן + וסת

:דוגמאות להתקנה
IMG_20181004_115456.jpg
מים קרים+ סודה- מיקסר.jpg
bottom of page