top of page

אוסמוזה לתעשייה

מבצעים אחזקת
מערכות אוסמוזה מקצועיות
לתעשיה ולנותני שירות

מערכות אוסמוזה הפוכה לצרכים מקצועיים -אנו מבצעים אחזקת מערכות אלו  וכן ייצור/הרכבת מערכות ע"פ דרישה

 הצעת מחיר תנתן בהתאם למפרט ולצורכי הלקוח כפי שימסרו. לקבלת הצעת מחיר אנא צרו קשר

bottom of page